Daňové poradenství

Ing. Jana Havlová je daňovou poradkyní, zapsanou v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky.

Daňový poradce poskytuje fyzické nebo právnické osobě (dále jen "klient") daňové poradenství. Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem nebo hostujícím daňovým poradcem a klientem. Za poskytnutí daňového poradenství náleží daňovému poradci nebo hostujícímu daňovému poradci odměna, jejíž výši si obě smluvní strany dohodnou.

Daňové poradenství mohou na základě smlouvy uzavřené mezi jimi a klientem vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva, které daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, a které mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku podle zvláštního předpisu. Právnická osoba poskytující daňové poradenství má při správě daní procesní postavení jako daňový poradce.