Úvod

Zákazníkům pomáháme a radíme v oblastech:

  • Vedení daňové evidence
  • Vedení účetnictví
  • Zpracování mezd a personalistiky
  • Zpracování statistických výkazů
  • Zpracování přiznání k DPH
  • Zpracování přiznání k DPPO, DPFO a ostatním daním
  • Poradenství (ekonomické organizační účetní a daňové)